Viska býður upp á áhugasviðspróf. Áhugasviðskönnun segir til um hvar áhugasvið fólks liggja og geta gefið vísbendingar um hvaða starfssvið myndi henta. Slík könnun getur því auðveldað þér við val á námi og starfi. Hafa ber í huga að þegar niðurstöðurnar koma tekur við nokkur vinna við að kanna nám og störf sem koma til greina fyrir þig. Í þessari vinnu þarf að fara í ákveðna sjálfskönnun þar sem þú skoðar m.a. styrkleika þína, reynslu og gildismat.

Í boði eru tvenns konar áhugasviðspróf:

  • Í leit að starfi: Þetta er erlend áhugasviðskönnun sem hefur verið þýdd og staðfærð á íslensku. Hún er á pappírsformi og tekur um 30-40 mínútur að svara henni. Unnið er síðan úr henni hjá náms- og starfsráðgjafa.
    Prófið er ókeypis.
  • Bendill II: Könnunin er rafræn og tekur um 35 – 45 mínútur að svara henni. Unnið er síðan úr henni hjá náms- og starfsráðgjafa.
    Verð: 3700 kr.